Sigorta Hizmetleri

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası


Kasko Sigortası nedir ?

Kasko Sigortası teminatı ile sigortalının, poliçede belirtilen araçtan doğan menfaatinin, poliçede belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınır. Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile poliçede belirtilmeleri koşuluyla araçta standardının dışında yer alan, fabrika çıkısında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar sigorta kapsamı içindedir.

 • Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
 • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
 • Aracın yanması,
 • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

 

01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre 4 farklı ürün sunulabilmektedir.

Dar Kasko: Yukarıda belirtilen ana teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür. 

Kasko: Yukarıdaki ana teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür 

Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür. 

Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür. 

Teminatın içeriği yukarıdaki ürünlerden hangisine uyuyorsa poliçe isminde belirtilmesi gerekir. Poliçenizi satın almadan önce kontrol ediniz. Ayrıca, Kasko Sigortası Genel Şartları'na göre ek sözleşmeyle aşağıda belirtilmiş olan zararlar da teminat kapsamına dahil edilebilir. Ek sözleşmeyle teminata alınan haller poliçede yazılı olarak belirtilmelidir. 01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aşağıda belirtilen haller ancak ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir:

 • Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
 • Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 • Genel şartların A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 • Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
 • Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
 • Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
 • Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
 • Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
 • Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,
 • Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,
 • Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,
 • Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,
 • Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.

Poliçeniz -Tam Kasko- ise, yukarıda belirtilen teminatlar poliçenizde bulunmaktadır. Poliçeniz -Genişletilmiş Kasko- ise, yukarıda belirtilen teminatların bir kısmı poliçenizde teminat altına alınmış olabilir, poliçenizin detaylarında teminat kapsamını kontrol ediniz. Ayrıca kasko sigortasına aşağıdaki teminatlar ve hizmetler de farklı limit ve koşullarla dahil edilebilmektedir:

 • 3. kişilere verilebilecek bedeni ve maddi zararlar, (İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı)
 • Şoför ve yolcuların kaza sonucu zarar görmeleri, (Ferdi Kaza teminatı)
 • Hukuksal uyuşmazlıklar nedeniyle oluşabilecek koruma teminatı (Hukuksal Koruma)
 • Kazanılmış hasarsızlık indiriminin hasar olması durumunda dahi korunması (Hasarsızlık Koruma teminatı)
 • Aracın kaza veya çalınma sonucunda tamamen kaybı durumunda, tazminat olarak 0 km araç bedelinin ödenmesi (Yeni Araç İkame Bedeli teminatı)
 • Çekici ve Ambulans gönderilmesi gibi ?Asistans (Yardım)? hizmetleri
 • Mini Onarım hizmetleri
 • Kiralık araç
 • Araç içinde bulunan özel eşyalara gelecek zararlar


Hangi durumlarda hasar ödenmez?

 • Savaş halleri
 • Nükleer riskler
 • Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Aracın alkol ve uyuşturucu madde almış sürücü tarafından kullanılması sırasında oluşan zararlar
 • Araca sahibi veya sorumlu olduğu kişilerce kasten verilen zararlar
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

 

Hemen Teklif Al! Uzman ekiplerimiz tarafından kısa sürede aranacaksınız.