Sigorta Hizmetleri

Konut Sigortası

Konut Sigortası

Konut Sigortası


Konut Sigortası Nedir?

 • Sigorta Şirketlerinin sunduğu Konut Ürünleri aşağıdaki teminatları kapsar :
  • Sigortalı konutta yangın, yıldırım, infilak sonucunda meydana gelebilecek zararlar
  • Dahili su, Duman, Fırtına, Yer kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar ağırlığı sonucu oluşan zararlar ve enkaz kaldırma hasarları
  • Sigortalı konutta yer alan eşyaların hırsızlık sonucu kaybından ve eve zorla giriş esnasında oluşan zararlar
  • Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri, terör gibi olaylardan dolayı ve bunları önlemek üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar
  • Yangın, İnfilak ve Dahili Su hasarları nedeniyle oluşabilecek zararlar nedeni ile sigortalı kiracı ise mal sahibine ve komşularına karşı sorumluluğu
  • Konutun oturulmaz duruma gelmesi sonucu sigortalı bina sahibi ise alınamayacak kira tutarları, kiracı ise varsa peşin ödene kira tutarları
  • Konutun oturulamaz duruma gelmesi sonucu geçici olarak başka bir konuta taşınılmasından doğan masraflar
  • Ev eşyası içinde bulunan antika, mücevher ve elektronik eşya gibi değerli eşyalar
  • Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar teminat altındadır.
  • Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar teminat altındadır.
  • Konutta bulunan kapı, pencere camları, sabit ayna ve camlar, dolap, vitrin, masa ve sehpa camlarının kırılması sonucu oluşan zararlar.
  • Sigortalı konut içinde bulunanların tamamı (misafirler dahil), konut dışında ise yalnızca poliçe sahibine tüm acil durumlarda tıbbi danışmanlık ve Acil Tıbbi Yardım hizmeti
  • Sigortalı konutta meydana gelebilecek ve acil çözüm gerektiren Su Tesisat Hizmeti, Elektrik Tesisatı Hizmeti, Çilingir Hizmeti, Cam Kırılması Hizmet ve Bilgi Hizmetleri
  • Sigortalı ve ailesine Kaza sonucu Yaşam Kaybı ve Sürekli Sakatlık durumunda tazminat ödemesi
  • Sigortalı ve ailesinin ve evcil hayvanlarının konut dahilinde diğer kişlere vereceği zararlar
    

Bu teminatlara ek olarak, genellikle müşterinin istemesi durumunda ve limitler dahilinde aşağıdaki teminatlar da sunulmaktadır:

 • Konut içerisinde bulunan eşyaların (cep telefonu hariç), sigortalı ve/veya aile bireyleri ve yanında çalışanlarca kazaen kırılması sonucunda meydana gelecek maddi zararlar .
 • Ev eşyaları arasında bulunabilecek olan laptop hariç her türlü elektronik cihazda, çalışır halde iken veya temizleme, yer değiştirme esnasında ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen zararların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları
 • Atmosferik elektriğin, normal veya anormal bir elektrik akımının konut içerisinde bulunan cep telefonları ve laptop hariç, elektrikli ve elektronik cihazlara doğrudan veya dolaylı olarak vereceği maddi zararlar maddi zararlar
 • Sigortalı eşyaların aynı il içerisinde başka bir konuta taşınması esnasında taşıma yapan araçla birlikte hasarlanması halinde eşyalar güvence altındadır.
 • Sigortalı eşyaların(cep telefonu ve laptop hariç), başka bir adreste bulunması, sırasında uğrayacağı zararlar
 • Sabit ısıtma sisteminde meydana gelen yakıt sızmalarının doğrudan meydana getireceği zararlar
 • Sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyalara gelen zararlar
 • Sigorta bedellerinin bugünkü yeni değerinden tespit edilmiş olması kaydı ile, eşyalarda meydana gelebilecek hasarlarda piyasa değerinin ödenmesi
 • Elektrik hasarlarına bağlı olarak sigortalı konutun buzdolabında, derin dondurucusunda bulunan gıdaların bozulması
 • Sigortalının sahip olduğu konut nedeniyle taraf olacağı hukuksal uyuşmazlıklar nedeniyle oluşan masraflar
 • İzolasyon yetersizliği ve /veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularınınbinanın dış cephe veya terasından ya da pencere, kapı ve pervazlarından(açıklarından) sızması ve / veya girmesinedeniyle meydana gelen zararlar
 • Sigortalı konutta ikamet eden sigortalının kişisel eşyalarının kapkaç ve gasp sonucu çalınması veya zarara uğramasından doğan zararlar
 • Sigortalının kiracı olması durumunda teminat kapsamına giren bir hasar nedeniyle sigortalı konuta yapılacak, boya, badana, cila, sabit dekorasyon gibi masraflar
 • Kaza sonucu ölüm, sürekli veya geçici sakatlık ve işsizlik durumunda doğal gaz, elektrik, su gibi konuta ait aylık faturaların ödenmesi
 • Konut poliçesi kapsamı içindeki hasarlarda anlaşmalı onarım hizmet birimleri ile organize edilen tamir hizmetleri


Hangi durumlarda hasar ödenmez?

 • Savaş halleri
 • Nükleer riskler
 • Sigortalıyla birlikte yaşayan veya birlikte oturan kimseler tarafından yapılan hırsızlık ve tahribat

 

Hemen Teklif Al! Uzman ekiplerimiz tarafından kısa sürede aranacaksınız.