Kampanya

Anadolu Hayat Emeklilik İş Birliği Kazandırıyor

Anadolu Hayat Emeklilik İş Birliği Kazandırıyor

Anadolu Hayat Emeklilik İş Birliği Kazandırıyor


Şirketimiz ile Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. iş birliği kapsamında müşterilerimize karşılıklı avantajlar sunduğumuz kampanyalarımız devam etmektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Müşterilerine Şirketimizce Uygulanacak Bireysel Sigorta İndirimi Kampanyası

HSBC ve Albaraka kanalları hariç olmak üzere Anadolu Hayat Emeklilikten satın alınmış ve en az 1 düzenli katkı payı/primi ödenmiş (Bireysel emeklilik hesabının/hayat sigortası poliçesinin en az bir vadesinin ödenmiş olması veya bireysel emeklilik hesabına en az cari düzenli katkı payı kadar ek katkı payının ödenmiş olması gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde provizyon alınmış olması yeterlidir.) ve yürürlükte olan otomatik katılım sözleşmesi de dahil olmak üzere bireysel emeklilik sözleşmesi veya sadece yaşam teminatlı, karma, birikimli hayat ve gelir sigortası poliçesi bulunan Anadolu Hayat Emeklilik müşterileri, şirketimizin sunduğu ve aşağıda belirtilen indirimlerden faydalanabileceklerdir. İndirimden faydalanabilmek için, müşterilerimizin Anadolu Hayat Emeklilik müşterisi olduklarını beyan etmeleri yeterlidir.

Kampanyamız kapsamında yukarıda belirtilen koşulları sağlayan müşterilerimize, şirketimizden Modüler Konut (Deprem hariç), Yeni Nesil Konut Paket (Deprem hariç), Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş Kasko Poliçesi, Bireysel Sağlık Sigortası (Nefes Sağlık hariç) ürünlerimizden herhangi birini satın alması durumunda aşağıda belirtilen oranlarda bireysel sigorta indirimi uygulanacaktır.

  • Birleşik Kasko Sigortası % 5
  • Modüler Konut Sigortası (Deprem hariç) % 40
  • Yeni Nesil Konut Sigortası (Deprem hariç) % 25
  • Bireysel Sağlık Sİgortası (Nefes Sağlık hariç ) % 15
  • Kampanyamız 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir.
  • İndirimler belirtilen tarihler arasında satış kanallarımızdan Birleşik Kasko, Konut ve Bireysel Sağlık poliçesi düzenletmek isteyen müşterilerimizin yeni iş ve yenileme poliçelerinde uygulanabilecektir.
  • AHE tarafından da şirketimiz müşterilerine aşağıda belirtilen şartlar kapsamında ek katkı payı kampanyası uygulanacaktır.

Şirketimiz Müşterilerine Anadolu Hayat Emeklilik'ten Ek Katkı Payı Kampanyası

01.01.2020 ? 31.12.2020 tarihleri arasında Yeni Nesil veya Modüler Konut Paket (Deprem Hariç) Sigortası, Birleşik Kasko Sigortası ? Genişletilmiş Kasko Poliçesi ve Bireysel Sağlık Sigortası (Nefes Sağlık hariç) poliçelerinden en az bir tanesi yürürlükte bulunan müşterilerimizin AHE'den, 251 numaralı Geleceğe Yatırım veya 250 numaralı Ev Hanımları Emeklilik Planlarına yeni teklif imzalamak suretiyle dahil olarak bireysel emeklilik hesabı açtırması ve kampanya başvuru formunda yer alan koşulları sağlaması halinde, tek seferlik 100.-TL ek katkı payı hediye edilecektir.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan sigorta türleri, grup sigortaları ve yürürlükte olmayan poliçeler kampanya kapsamı dışındadır.

Müşterilerimizin söz konusu kampanyadan faydalanabilmeleri için kampanya başvuru formunu kampanya dönemi içerisinde imzalayarak Anadolu Hayat Emeklilik acentelerine veya Bölge Satış Müdürlüklerine teslim etmesi gerekmektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından kampanya koşullarını sağlayan müşterilerimizin cep telefonlarına kampanya başvurusunun kabul edildiğine, kampanya koşullarını sağlamayan müşterilerimizin cep telefonlarına ise kampanya başvurusunun reddedildiğine ilişkin bilgilendirme SMS'i gönderilecektir.

Kampanya kapsamında hak kazanılacak ek katkı payları, kampanya başvuru formunda belirtilen şartların gerçekleştirilmesi koşuluyla, bireysel emeklilik hesabının teklif imza tarihinden itibaren 1 yılı doldurduğu ayı takip eden ayın 3. iş günü yürürlükte olan hesaplara aktarılacaktır. Hesabına ek katkı payı yatırılan müşterilerimiz SMS ile bilgilendirileceklerdir.

Müşterinin kampanya şartlarına uygun birden fazla bireysel emeklilik hesabının bulunması durumunda, ek fayda yalnızca yürürlük tarihi en eski olan hesap için geçerli olacaktır.

* Anadolu Sigorta süre ve koşullar konusunda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar.

* Söz konusu indirim, başka kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

*Birleşik Kasko poliçelerinde indirim, sadece kullanım tarzı Hususi Oto olan araçlar için geçerlidir